Linggo ng Abril 30, 2012

Minamahal Canyon Oaks Families,

Ang mga magulang ng Ingles-aaral ay hinihikayat na dumalo sa aming panghuling ELAC pulong para sa taon sa Martes, Mayo 1 st sa 7:00 sa School Library.


Sa Miyerkules Mayo 2 nd ipagdiwang namin Guro pagpapahalaga Day.

Salamat sa iyo, P.TO., para sa sponsor ng aming Guro pagpapahalaga pananghalian hapon Miyerkules!


Sa Huwebes Mayo 3 rd mangyaring isaalang-alang ng pagpunta sa Round Table Pizza sa American Canyon para sa tanghalian o hapunan para sa aming huling kumain at donate kaganapan ng taon.

Kung wala kang iyong manlilipad, maaari kang pumili ng isa up sa opisina ng paaralan.


Huwebes ay rin ang aming mga susunod na PTO pulong, sa 06:00 sa Room 26.

Susundan natin ang pagboto sa bagong Lupon para sa susunod na taon ng paaralan.

Ang isang tawag para sa nominations ay ipinadala sa bahay huling Biyernes, at anumang nominees miyembro board ay kailangang isumite sa sulat sa opisina sa pamamagitan ng 4:00 ito Miyerkules.


Pagsubok STAR magpapatuloy bukas hanggang Huwebes para sa mga mag-aaral sa grado 2-5. Mangyaring siguraduhin na ang iyong mag-aaral dumating na inihanda para sa pagsubok.

Magkaroon ng isang mahusay na linggo!

Mga komento ay sarado.

Mag-subscribe sa RSS feed