Linggo ng Abril 30, 2012

Minamahal Canyon Oaks Families,

Ang mga magulang ng Ingles-aaral ay hinihikayat na dumalo sa aming mga panghuling ELAC pulong para sa taon sa Martes, Mayo 1 st sa 7:00 sa Paaralan Library.


Sa Miyerkules Mayo 2 nd ipagdiwang namin ang Araw ng Guro pagpapahalaga.

Salamat sa iyo, P.TO., para sa sponsor ng aming pagpapahalaga ng Guro hapon Luncheon Miyerkules!


Sa Huwebes Mayo 3 rd mangyaring isaalang-alang ng pagpunta sa Round Table Pizza sa American Canyon para sa tanghalian o hapunan para sa aming huling kumain at Mag-donate sa kaganapan ng taon.

Kung wala kang iyong flier, maaari kang pumili ng isa up sa opisina ng paaralan.


Huwebes ay rin ang aming susunod na PTO pulong, sa 06:00 sa Room 26.

Susundan natin ang pagboto sa bagong Lupon para sa susunod na taon ng paaralan.

Ang isang tawag para sa nominasyon ay ipinadala bahay huling Biyernes, at anumang nominees miyembro ng lupon ay kailangang isumite sa sulat sa opisina sa pamamagitan ng 4:00 ito Miyerkules.


Pagsubok STAR magpapatuloy bukas hanggang Huwebes para sa mga mag-aaral sa grado 2-5. Mangyaring siguraduhin na ang iyong mag-aaral dumating ang inihanda para sa pagsubok.

Mayroon ka bang isang mahusay na linggo!