Linggo ng Abril 30, 2012

Minamahal naming Canyon Oaks Families,

Ang mga magulang ng Ingles-aaral ay hinihikayat na dumalo sa aming panghuling ELAC pulong para sa taon sa Martes, Mayo 1 st sa 7:00 sa Paaralan Library.


Sa Miyerkules Mayo 2 nd ipagdiwang namin ang Araw ng Guro pagpapahalaga.

Salamat sa iyo, P.TO., para ii-sponsor ng aming pagpapahalaga Guro hapon pananghalian Miyerkules!


Sa Huwebes, Mayo 3 rd mangyaring isaalang-alang ang pagpunta sa Round Table Pizza sa American Canyon para sa tanghalian o hapunan para sa aming huling Dine at Mag-donate sa kaganapan ng taon.

Kung wala kang iyong manlilipad, maaari kang pumili ng isa up sa opisina ng paaralan.


Huwebes din ang aming susunod na PTO pulong, sa 06:00 sa Room 26.

Susundan natin ang pagboto sa bagong Lupon para sa susunod na taon ng paaralan.

Ang isang tawag para sa nominasyon ay ipinadala sa bahay huling Biyernes, at anumang mga nominado miyembro ng lupon ay kailangang isumite sa sulat sa opisina sa pamamagitan ng 4:00 ito Miyerkules.


Pagsubok STAR magpapatuloy bukas hanggang Huwebes para sa mga mag-aaral sa grado 2-5. Mangyaring siguraduhin na ang iyong mag-aaral darating na inihanda para sa pagsubok.

Mayroon ba kayong dakilang linggo!