Linggo ng Abril 30, 2012

Dear Canyon Oaks Families,

Ang mga magulang ng aaral ng Ingles ay hinihikayat na dumalo sa aming mga huling ELAC pulong para sa taon sa Martes, Mayo 1 st sa 7 pm sa School Library.


Sa Miyerkules Mayo 2 nd namin ipagdiwang Araw Pagpapahalaga Teacher.

Salamat sa iyo, P.TO., para sa sponsoring ang aming pagpapahalaga Teacher hapon pananghalian Miyerkules!


Sa Huwebes, Mayo 3 rd mangyaring isaalang-alang ang pagpunta sa Round Table Pizza sa American Canyon para sa tanghalian o hapunan para sa aming huling Dine at abuloy event ng taon.

Kung hindi ka magkaroon ng iyong manlilipad, maaari kang pumili ng isa up sa opisina ng paaralan.


Huwebes ay din ang aming susunod na PTO pulong, at 6 pm sa Room 26.

Kami ay pagboto sa bagong Board para sa susunod na taon ng paaralan.

Ang isang tawag para nominasyon ay ipinadala sa bahay noong nakaraang Biyernes, at ang anumang mga nominado miyembro ng lupon ay dapat na isinumite sa sulat sa opisina sa pamamagitan ng 4:00 ito Miyerkules.


Testing STAR magpapatuloy bukas hanggang Huwebes para sa mga mag-aaral sa grado 2-5. Mangyaring siguraduhin na ang iyong mga mag-aaral na dumating ang inihanda para sa pagsubok.

Magkaroon ng isang magandang linggo!